Bir web sitesi nasıl tasarlanır ?

Bu basit soru aslında kapsamı çok geniş bir cevap barındırıyor. Yapmak istediğiniz web sitesinin içeriğine göre de farklı cevaplar içeriyor. Ben bu site de en başından itibaren kendi projemi hayata geçirmek için notlar tutacağım ve paylaşacağım. En sağlıklısının bu olduğu inancındayım. En baştan sakin ve kademe kademe ilerlemek.

Öncelikle Projenizi hayata geçirdiğinizde ne kadar zengin olacağınızın hayallerini bir kenara bırakın ve acele davranmamaya özen gösterin. Acele davranmak toplama işleminin mantığını kavramadan havuz problemi çözmeye benzeyecektir. Bu sebeple öncelikleriniz her zaman en basiti en baştan öğrenmek olmalı ki bu site bu amaçla kendimi geliştirmek üzerine kuruldu.

Bu zamana kadar edindiğim deneyimlerden yola çıkarak web sitesi oluşturmayı bir otel inşaatına benzetebilirim. Öncelikle sağlam bir temel atmak gerekir ki ben bu temeli nelerden başlamak gerektiğinin öğrenilmesi, hangi araçların kullanılması gerektiğini bilmek olarak değerlendiriyorum. Bu örnek aslında bu konularda çok yetkin olmamama rağmen kendimce mantığını oturtmak için oluşturulan bir örnek bu yüzden daha yetkin olan okuyucular kusura bakmasınlar. İnşaat örneğine devam edecek olursak, temel atıldıktan sonra kolonlar dikilecek ve katlar çıkılmaya başlanacak ben bu aşamayı HTML olarak tanımlıyorum binanın kaba inşaatı HTML script dilini öğrenmekle bağdaştırılabilir. Çünkü HTML kafanızda oluşturduğunuz taslağı, -inşaat için ele alırsak projeyi- hangi duvarın nerede kaç metre olması gerektiği gibi sitenin iskeletini oluşturuyor.

CSS ise bu inşaatın duvar renkleri, pencere kalınlıkları, kapı ebatları, otelin ışıklandırması, odalarının dekorasyonları gibi daha çok görselliğine yönelik alanları olarak tanımlayabiliriz.

Otelin bittiğini farzedersek dışarıdan ve içeriden giren çıkan herkesin bilgilerini tutan resepsiyon görevlisini PHP (PHP gibi farklı sunucu taraflı script dilleri de var fakat ben PHP öğreneceğim için PHP üzerinden anlatacağım), otelin içinde hizmet veren çeşitli çalışanları ise Javascript olarak tanımlayabiliriz.

Bahsetmiş olduğum diller web sitesinin kodlanması için olmazsa olmaz olan dillerdir. Her biri başlı başına bir uzmanlık alanı gerektirdiğinden front-end developer ve back-end developer olarak ayrılmıştır. Front-end developerlar web sitesinin görünen kısmını kodlarken, back-end ise üyelik işlemleri gibi veritabanıyla bağlantısı olan arkaplandaki işlemleri kodlamaktadırlar.

Genel olarak bildiğim ve yukarda anlattığım web sitesi tasarımının mantığına ilişkin değerlendirmelerim kısaca bunlar. Fakat asıl öğrenmek istediklerim ise bu dilleri projeme etkin bir şekilde uygulayabilmek. Bu sitenin açılma amacıda zaten bu başlıklar altında ayrıntılarını öğrenmek ve paylaşmak.